Bakit mahalaga ang globalisasyon sa pamumuhay ng tao?

Katanungan

bakit mahalaga ang globalisasyon sa pamumuhay ng tao?

Sagot verified answer sagot

Maraming ambag ang globalisasyon sa pamumuhay ng tao kaya naman lubos na napakahalaga nito.

Una sa lahat, susi ang globalisasyon sa pagkakaroon ng maraming trabaho para sa mga tao kaya naman nagiging mas mabuti ang antas ng pamumuhay.

Sa tulong rin ng globalisasyon, mas napapabilis ang daloy ng mga kinakailangan na impormasyon, kaalaman, at ideya kaya naman nagiging maganda ang komunikasyon ng bawat isa.

Ang mga produkto at serbisyo ay nakakarating na rin sa iba’t-ibang panig ng mundo sa ilalim ng globalisasyon.

Ang pag-unlad ng lipunang ating ginagalawan sa tulong ng globalisasyon ay siya ring pag-unlad ng pamumuhay ng mga taong naninirahan