Bakit mahalaga ang wika sa lipunan?

Katanungan

bakit mahalaga ang wika sa lipunan?

Sagot verified answer sagot

Mahalaga ang wika sa lipunan sapagkat ito ang nagsisilbing kaluluwa ng kanilang kultura. Ang wika ang nagsisilbing daluyan ng kaunawaan ng bawat taong naninirahan sa isang pamayanan at siyang ugat ng pagkakaisa ng mga ito.

Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang indibidwal sapagkat sa tulong nito naipahahayag ng tao ang kanyang saloobin o hinaing, pakiramdam, at kaalaman.

Nagkakaiba-iba man ang wikang sinasalita ng mga taong nagmula sa magkakaibang lipunan, sa tulong ng pambansang wika na kilala bilang Filipino, napagbubuklod nito ang lahat.

Bukod sa pagiging instrumento ng komunikasyon, ito rin ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang bansa.

Sagot #2 verified answer sagot

Ang wika ay parang glue o pandikit sa lipunan. Sa bawat salitang binibigkas, may nabubuong koneksyon sa mga tao. Ito ay instrumento upang masabi natin kung sino tayo, ano ang ating nararamdaman, at ano ang gusto nating mangyari.

Sa eskwela, sa trabaho, o kahit sa bahay, ang wika ay ginagamit upang matuto, magturo, at magbahagi ng karanasan. Dahil dito, ang lipunan ay nagiging buo at organisado.

Kaya’t kung walang wika, parang bahay na walang pundasyon, madaling magiba. Sa madaling salita, ang wika ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay buhay at saysay sa lipunan.

Sagot #3 verified answer sagot

Ang wika ay hindi lamang isang sistema ng mga tunog at simbolo, ito ay instrumento ng komunikasyon na nagbubuklod sa mga tao sa isang komunidad. Sa pamamagitan ng wika, naihahayag natin ang ating damdamin, ideya, at karanasan, kwento, na siyang nagpapayaman sa ating kultura.

Hindi lang ito paraan ng pag-uusap, kundi pati na rin sa pagpapasa ng mga kaalaman mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Dahil dito, ang wika ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay buhay at kulay sa lipunan, at nagsisilbing tulay sa pag-uugnay-ugnay ng bawat isa.

Sagot #4 verified answer sagot

Ang wika ay paraan natin ng pag-uusap at pagpapahayag ng ating damdamin at ideya. Sa tulong nito, mas nagiging maayos at maganda ang pakikisama natin sa iba sa lipunan.