Batas na naglalayong bumuo ng sangay na mag-aaral at pipili ng isang wikang pambansa sa mga pangunahing wikang sinasalita sa kapuluan ng Pilipinas na sinimulan ni Norberto Romualdez.

Katanungan

batas na naglalayong bumuo ng sangay na mag-aaral at pipili ng isang wikang pambansa sa mga pangunahing wikang sinasalita sa kapuluan ng pilipinas na sinimulan ni norberto romualdez.

Sagot verified answer sagot

Ang Surian ng Wikang Pambansa ay isang mahalagang batas na itinatag sa Pilipinas upang bumuo ng isang sangay na tututok sa pag-aaral at pagpili ng isang wikang pambansa mula sa mga pangunahing wika na sinasalita sa kapuluan.

Ang batas na ito ay nagsimula sa pangunguna ni Norberto Romualdez, isang kilalang manunulat at mambabatas.

Layunin ng Surian ng Wikang Pambansa na magkaroon ng isang wikang mag-uugnay sa iba’t ibang rehiyon at kultura sa Pilipinas, isang hakbang na mahalaga para sa pambansang pagkakaisa at pagkakakilanlan.

Ang pagkakaroon ng isang pambansang wika ay nagsisilbing tulay para sa mas epektibong komunikasyon at pag-unawaan sa pagitan ng mga Pilipino mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ito rin ay simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa at nagbibigay-daan sa mas malalim na pagpapahalaga sa ating sariling kultura at tradisyon.

Ang pagsasakatuparan ng Surian ng Wikang Pambansa ay nagpakita ng pagsisikap ng Pilipinas na pagbuklurin ang sambayanang Pilipino sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga wika at diyalekto.

Ito ay patunay ng ating pagnanais na lumikha ng isang mas matatag at nagkakaisang bansang Pilipino sa pamamagitan ng wika.

Sa huli, ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay hindi lamang tungkol sa wika mismo, kundi pati na rin sa pagyakap at pagpapalago ng ating pagka-Pilipino.