Paleolitiko

« Back to Glossary Page
Synonyms:
Panahon ng Lumang Bato

Ang kabuuang kahulugan ng Paleolitiko ay “panahon ng lumang bato”. Ang panahong paleolitiko ay kung saan unang nagamit ang apoy at ang gawain na pangangaso.

Dahil pianakamahabang panahon din ang paleolitiko, nahahati ito sa tatlong parte: ang lower, middle, at upper period.

Ang lower paleolithic ay hindi pa nakagagawa ng kagamitan o kasangkapan. Sa middle paleolithic naman ay umusbong ang pagiging malikhain ng mga sinaunang tao dahil nakagawa sila ng mural painting o pag-ukit sa mga bato. Sa upper paleolithic naman ay nagkaroon na ng komunidad at mga bahay.

Ang Paleolitiko ay nagmula sa salitang “paleos” na ang ibig sabihin ay “matanda” habang ang “lithos” naman ay nangangahulugang “bato”.