Iisang wika na sinasalita na maaaring pag kasunduan ng nakararami

Katanungan

Iisang wika na sinasalita na maaaring pag kasunduan ng nakararami

Sagot verified answer sagot

Kultura kung tutuusin ang tawag sa iisang wika na sinasalita na maaaring pag kasunduan ng nakararami.

Ang kultura ang siyang nagpapakita ng pamamaraan ng pamumuhay ng isang lipunan, kabilang na rito ang kanilang tradisyon, pag-uugali, relihiyon, pulitika, at maging na rin ang kanilang wika.

Mula sa isang henerasyon patungo sa mga susunod pang henerasyon ay naipapasa ang kultura, gayun din naman ang wika.

Ang isang wika na pinagkasunduan gamitin ng isang lipunan upang maging sentralisado ang kanilang komunikasyon ay parang kultura rin na itinuturo ng mga matatandang henerasyon sa mga makabagong henerasyon. Sa Pilipinas ang wikang pinagkasunduan ay ang wikang Filipino.