Ito ay tumutukoy sa pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba’t ibang prosesong pandaigdig?

Katanungan

ito ay tumutukoy sa pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba’t ibang prosesong pandaigdig?

Sagot verified answer sagot

Ang globalisasyon ay tumutukoy sa pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba’t ibang prosesong pandaigdig.

Ang globalisasyon ay isang proseso ng integrasyon at interaksyon sa pagitan ng mga indibdiwal, industriya, bansa, at mga samahang pandaigdig.

Dahil ang kaparaanan nito ay naisasagwa sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya, higit na napabibilis ang mga proseso ng pamumuhunan sa loob at labas ng isang bansa.

Ang globalisasyon ay nagdudulot ng mabuting epekto sa industriya ng kalakalakan sapagkat napalalawak nito ang lugar na kayang abutin ng produkto at serbisyo na kapaki-pakinabang sa ekonomikong usapin.

Samantala, sa mga bansang papa-unlad pa lamang, nagbubunsod ang globalisasyon ng labis na kahirapan sapagkat ang kakayahan sa aspetong inobasyon ay hindi mapagtagumpayan.