Kabanata 10: Ang Pagtulong kay Florante (Buod) Saknong 126 – 135

« Kabanata 9Kabanata 11 »

Natunton ni Aladin si Florante. Ginamit niya ang kaniyang espada upang mabilis na makapunta kay Florante. Pinutol niya ang mga nakaharang na sanga at halaman sa kagubatan. Nagmamadali si Aladin dahil palubog na ang araw.

Nakita niya ang kinaroroonan ni Florante ngunit hindi siya agad nakalapit dahil naroon ang dalawang leon na lalong naging mabangis nang makita si Aladin.

Itinaas ng leon ang buntot at inilabas ang mga pangil. Dadakmain sana ng mga leon si Aladin ngunit nakaiwas ito. Nahirapan man, ngunit bandang huli ay nakitil pa rin ni Florante ang dalawang leon gamit ang sibat ang kalasag.

Pinawalan niya rin si Florante at pinutol ang taling nakapulupot sa katawan nito. Ngunit wala pa ring malay si Florante.

Talasalitaan – Kabanata 10 (Saknong 126-135)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 9: Sa Harap ng Dalawang Leon (Saknong 108–125)Kabanata 11: Ang Mabuting Kaibigan (Saknong 136–145) »