Kabanata 56: Ang Mga Sabi At Kuro-Kuro (Buod)

« Kabanata 55Kabanata 57 »

Pagkatapos ng kaguluhan, kinabukasan ay takot na takot pa rin ang mga tao ng bayan ng San Diego. Ang mga tao ay nagtatago lamang sa kani-kanilang mga tahanan at ni wala kang makita na tao sa mga daan.

Ng may bata na nagbukas ng bintana, sumunod rin ang mga magkakapitbahay. Napag-usapan nila ang pagsalakay ni Kapitan Pablo. Nasa mga kuwadrilyero rin ang pagdakip kay Ibarra.

May usap-usapan rin na itinangka ni Ibarra na itanan ang kasintahang si Maria upang di matuloy ang pagpapakasal nito kay Linares. Kaya pinatigil ni Kapitan Tiyago ang pagtatanan ng magkasintahan sa tulong ng Sibil.

Napatunayan rin na totoo ang usap-usapan tungkol sa magkasintahang Ibarra at Maria, kaya sinunog ng mga sibil ang bahay ng binata.

Aral – Kabanata 56

Hindi mabuti ang maniwala sa mga sabi-sabi lalo na kapag di pa ito napapatunayan. Responsable ang kuro sa mga salitang kanilang binitawan kahit na malaya sila magpahayag ng kanilang opininyon.

Talasalitaan – Kabanata 56

« Kabanata 55: Ang PagkakaguloKabanata 57: Vae Victus »