Katangian ng sultan?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Katangian ng sultan?

Sagot verified answer sagot

Ang sultan o ang pinuno ng kasultanan o sultanuan ay marapat magtaglay ng iba’t ibang katangian.

Siya ay marapat na nanggaling sa mga lipi ng mga datu, siya ay mayroong hustong gulang upang mamuno, apat na maalam sa Shari’ah o kilala bilang Islamic law na sumasaklaw sa batas ng kanilang relihiyon na bahagi ng kanilang tradisyon, siya ay maalam sa mga gawaing panlipunan upang mapangalagaan ang kaniyang mga nasasakupan, at dapat mayroong maayos at matatag na personalidad na maiuugnay sa kabutihang asal.

Ang pagiging sultan ay posisyong marangal na naglalayong mapagkaisa o mapanatili ang pagkakaisa ng mga nayon na kanyang nasasakupan.