Magbigay ng mga halimbawa ng pagkakakilanlan ng globalisasyon sa mga sumusunod ng dimensyon?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

magbigay ng mga halimbawa ng pagkakakilanlan ng globalisasyon sa mga sumusunod ng dimensyon?

Sagot verified answer sagot

Ilan sa mga dimensiyon ng globalisasyon ang kultural, ekonomikal, politikal, teknolohikal, at maging sa usaping pang-kalikasan na nagbibigay ng higit na kaunawaan sa kaisipang ito.

Upang higit na mauwaan ang konseptong bumubuo sa bawat dimensiyong ito, narito ang iba’t ibang halimbawa: sa kultural, mayaman sa iba’t ibang tradisyon o paniniwala ang mga Pilipino na naging tulay upang higit na hangaan ng mga dayuhang indibidwal; sa ekonomikal, isa sa mga higit na nakaapekto sa lagay nito ang kasalukuyang lagay ng bansa sa gitna ng pandemya.

Higit na naghirap ang mga mamamayan na nagbubunsod upang mapilitang magtrabaho ang mga tao sa kabila ng panganib ng pandemya. Sa usaping politikal, ang eleksyon ang pinakamabisang paraan upang makapagluklok ng mga namumunong may angking kakayahan na maging ang mga karatig bansa ay nakapupulot ng kaalaman at inspirasyon hinggil dito.

Sa teknolohikal makikita ang iba’t ibang gamit ng social media upang makpaghatid ng kaalaman mula sa isang bansa na kayang marating ang iba’t ibang panig ng mundo.

At sa usaping pang-kalikasan, ang polusyon na pare-parehong nararanasan ng mga bansa mula sa iba’t ibang parte ang pinaka-konkretong haimbawa sapagkat ito rin ay bunsod ng patuloy nap ag-angat ng industriya.