Natutunan ko sa aralin na ang heograpiya ay

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Natutunan ko sa aralin na ang heograpiya ay…

Sagot verified answer sagot

Natutunan ko sa aralin na ang heograpiya ayNatutuhan ko sa aralin na ang heograpiya ay isang pag-aaral na mahalaga sa daigdig. Ito ay pag-aaral na sumasaklaw sa pagtuklas ng katangian ng mundo, partikular na ang mga kalupaang tinitirhan ng mga tao.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng heograpiya ay napangangalagaan ang mga likas yaman ng mundo na napakalaki ng ginagampanang papel sa pamumuhay ng mamamayan.

Natutuhan ko rin na ang heograpiya ay isang pag-aaral na tumutukoy din sa wika, kultura, lahi, at pangkat-etniko ng mundo.

Maging ang mga pagbabago sa mundo at ang interaksyon ng mga tao sa kapaligiran ay saklaw din ng heograpiya sa sangay na heograpiyang pantao.