Natutunan ko sa aralin na ang heograpiya ay

Katanungan Sagot

Katanungan

Natutunan ko sa aralin na ang heograpiya ay…

Sagot verified answer sagot

Natutunan ko sa aralin na ang heograpiya ayNatutuhan ko sa aralin na ang heograpiya ay isang pag-aaral na mahalaga sa daigdig. Ito ay pag-aaral na sumasaklaw sa pagtuklas ng katangian ng mundo, partikular na ang mga kalupaang tinitirhan ng mga tao.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng heograpiya ay napangangalagaan ang mga likas yaman ng mundo na napakalaki ng ginagampanang papel sa pamumuhay ng mamamayan.

Natutuhan ko rin na ang heograpiya ay isang pag-aaral na tumutukoy din sa wika, kultura, lahi, at pangkat-etniko ng mundo.

Maging ang mga pagbabago sa mundo at ang interaksyon ng mga tao sa kapaligiran ay saklaw din ng heograpiya sa sangay na heograpiyang pantao.