Paano nabuo ang pagkakakilanlang Pilipino?

Katanungan

paano nabuo ang pagkakakilanlang Pilipino?

Sagot verified answer sagot

Ang pagkakakilanlang Pilipino ay nabuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling kultura ng ating lahi gayundin ang patuloy na pagpapahalaga at pagpapa-unlad nito sa pamamagitan ng pagsasalin sa iba’t ibang henerasyon.

Ang pagkakakilanlan ng mga bansa ay masasalamin sa kani-kanyang kultura at tradisyon. Ang kawilihan ng mga mamamayan na patuloy na isabuhay ang mga gawing ito ang patuloy na nagbibigay buhay sa pagkakakilanlan ng bawat bansa.

Sa Pilipinas, ang iba’t ibang tradisyon at mga kaugalian ay patuloy na isinasabuhay tulad ng pagmamano, pamamanhikan, kapistahan, at iba pa na kung saan nagbibigay ang mga ito ng tiyak na pagkakakilanlan sa ating mga mamamayan ng Pilipinas nasaang dako man tayo ng mundo.