Pag aabroad ng magulang pumapayag ba ako o sumasalungat?

Katanungan

Pag aabroad ng magulang pumapayag ba ako o sumasalungat?

Sagot verified answer sagot

Ang desisyon ng pag-aabroad ng isang magulang ay isa sa mga mahirap na yugto na kinakaharap ng maraming pamilyang Pilipino.

Ang pag-aabroad, na karaniwan ay ginagawa upang magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya, ay isang malaking hakbang na may dalang maraming pagbabago.

Sa sanaysay na ito, tatalakayin ko ang aking pananaw hinggil sa isyung ito batay sa karanasan at kultura ng ating bansa.

Pagsang-ayon sa Pag-aabroad ng Magulang

Ang pagpayag sa desisyon ng magulang na magtrabaho sa ibang bansa ay maaaring nakabatay sa pangangailangang pinansyal ng pamilya.

Sa ating bansa, maraming pamilya ang nahaharap sa matinding kahirapan, at ang pagkakaroon ng magulang na OFW ay itinuturing na isang pagkakataon upang magkaroon ng mas maayos na pamumuhay.

Halimbawa

  • “Nang magdesisyon ang aking ina na magtrabaho sa ibang bansa, bagama’t mahirap tanggapin ang kanyang pag-alis, naintindihan ko na ito’y para sa kinabukasan ng aming pamilya.”

Pagsalungat sa Pag-aabroad ng Magulang

Sa kabilang banda, marami rin ang sumasalungat sa ideya ng pag-aabroad ng magulang. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang emosyonal na epekto ng pagkakahiwalay sa pamilya, lalo na sa mga anak. Ang pagkakaroon ng magulang na malayo ay maaaring magdulot ng emosyonal na pagkukulang at mahirap na sitwasyon para sa mga naiwan.

Halimbawa

  • “Nang umalis ang aking ama para magtrabaho sa ibang bansa, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kawalan sa aming tahanan at sa araw-araw naming buhay.”

Pagtimbang sa Desisyon

Sa pag-aaral sa isyung ito, mahalaga ang pagtimbang sa mga kalamangan at kahinaan ng pag-aabroad ng magulang. Ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa aspetong pinansyal, kundi pati na rin sa emosyonal at sikolohikal na aspeto na maaring makaapekto sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pag-unawa sa mga sakripisyo at hamong dala ng pag-aabroad ay esensyal sa pagbuo ng isang balanseng pananaw.

Pagwawakas

Ang pagpapasya kung pumapayag o sumasalungat sa pag-aabroad ng magulang ay isang komplikadong isyu na nangangailangan ng masusing pag-iisip at malalim na pang-unawa sa sitwasyon ng pamilya. Ito ay isang personal na desisyon na dapat igalang at suportahan, ano man ang maging pasya.