Panghihimasok ng makapangyarihang bansa?

Katanungan

panghihimasok ng makapangyarihang bansa?

Sagot verified answer sagot

Ito ay tinatawag na Imperyalismo. Ayon kay Vladimir Lenin, ang imperyalismo ang pinakamataas na lebel ng kapitalismo dahil naghahanap na ng ibang bansa ang mga imperyalistang bansa tulad ng USA, na paglalagakan nila ng surplus goods at pagkukuhaan ng likas na yaman upang magamit nila sa kanilang sariling interes.

Bukod pa rito, ang imperyalismo ay ang pag kontrol ng makadayuhang bansa sa kultura, ekonomikong polisiya, at iba pang politikal na polisiya ng isang bansa upang kanilang magamit din ito.

Maaari rin suportahan nang patago ng USA ang mga lokal na lider ng isang bansa upang makonsolida nila ang kapangyarihan at mga polisiya nito.