Plano Ng Pagkilos Tungkol Sa Alkoholismo

Ayon sa isang pag-aaral, ang suliranin sa labis na pag-inom ng alak sa bansa ay nagiging sanhi ng maraming suliranin. Nagiging dahilan ito ng pagkawasak ng ilang pamilya, kawalan ng hanapbuhay, at maging mga problemang pagkalusugan.

Lumabas din sa pag-aaral na hindi natutugunan ang problema sa labis na pag-inom ng alak. Kaya naman narito ang ilang hakbang at mga pagkilos upang maiwaksi ng isang tao ang pag-inom ng alak.

Mga Layunin

Ang plano ng pagkilos na ito ay naglalayong:

  • Ipaunawa ang kapahamakang maaaring idulot ng labis na pag-inom ng alak;
  • Ipabatid ang wasto at katanggap-tanggap na dami at dalas ng pag-inom ng alak kung hindi maiiwasan;
  • Makalikha ng mga pamamaraan upang hindi na malulong sa alak

Mga hakbang:

1.) Kailangang malaman ng isang tao ang dalas o dami nang katanggap-tanggap na pag-inom ng alak. Ibigay ang impormasyong sumusunod:

Edad Dalas ng pag-inom ng alak/ Katanggap-tanggap na dami
Adult na lalaki 2 bote lamang kada araw
Adult na babae 1 bote kada araw
Sinumang may edad na 65 1 bote kada araw
Edad na mas bata sa 18 Hindi inirerekomenda ang pag-inom ng alak
Mga may karamdaman o hindi na mapigil ang pag-inom Hindi inirerekomenda ang pag-inom ng alak

2.) Ipaunawa ang mga sakit na maaaring makuha sa labis na pag-inom ng alak upang bawasan ito. Ilan sa mga sakit na kailangang ipaalam ay ang liver cirrhosis, liver problems, sakit sa kidney, respiratory illness.

3.) Pagbaling ng oras at panahon sa ibang gawain tulad ng paglalaro ng isports, pagpunta sa gym, at maging pagiging aktibo sa iba pang pisikal na gawain o sining at pagtatanghal.


Itong original na post na ito ay hatid sa inyo ng Panitikan.com.ph. Sana ay nagustuhan ninyo at nakadagdag sa inyong kaalaman ang Plano Ng Pagkilos Tungkol Sa Alkoholismo. Maraming salamat po :)