ETC

Magandang araw! Ito ang “ETC” page ng Panitikan.com.ph. Ang etc o et cetera ay isang Latin na salita nagtutukoy na mga bagay na magkakapareho. Dito sa page na ito makikita ang aming mga karagdagang topics. Naka-organize ng maayos ang mga links na ito upang hindi kayo mahirapan bisitahin ang mga page na inyong hinahanap. Mayroon ding search box na pwede ninyong gamitin na makikita sa taas ng site. Salamat!

Araling Panlipunan

Edukasyon sa Pagpapakatao

Ekonomiks

Heograpiya

Matalinghagang Salita

Plano Ng Pagkilos

Posisyong Papel