Araling Panlipunan

araling panlipunanIto ay isang asignaturang sumasakop sa pag-aaral ng iba’t ibang larangang may kaugnayan sa ating nakaraan, kasalukuyan, at maging mga agham na nagpapaunlad sa pamumuhay ng mga mamamayan bilang isang lipunan.

Pangkat ng Taong may Iisang Kultura at Pinagmulan

Ang pangkat ng mga tao at mamamayang may iisang kultura at pinagmulan ay tinatawag na etniko. Ayon sa UP Diksiyonaryong Filipino, ang salitang “etniko” ay tumutukoy sa isang pangkat panlipunan…

Salitang Greek ng Mamamayan

Ang salitang Greek para sa salitang Filipino na mamamayan ay “Ethnos.” Dito rin hinango ang salitang etniko sa Filipino na tumutukoy naman sa mga mamamayang mayroong magkakauganay na wika, tradisyon,…

Ipakita ang Pagkakaiba ng Pamayanan at Lipunan

Magkaugnay na konseptong sosyolohikal ang lipunan at pamayanan. Gayunman, maraming manunulat at mamamayan ang napagbabaligtad ang dalawa. Mayroong pagkakaiba ang lipunan at pamayanan na dapat nating mabatid upang tiyak ang…