Siya ang naninindigan na ang pagsasaling-wika ay ang paglipat sa pinagsasalinang wika ng pinakamalapit na katumbas na diwa at estilong nasa wikang isinasalin

Katanungan

Siya ang naninindigan na ang pagsasaling-wika ay?

Sagot verified answer sagot

Sa kanyang pagsaliksik sa liku-likong daanan ng pagsasaling-wika, si Peter Newmark, isang respetadong dalubhasa sa larangan ng translation studies, ay naglatag ng isang makabuluhang pananaw.

Para sa kanya, ang pagsasalin ay hindi lamang isang teknikal na gawain ng paglilipat ng mga salita mula sa isang wika papunta sa isa pa. Higit pa rito, ito ay isang sining na nangangailangan ng malalim na pang-unawa at sensitibidad.

Ayon kay Newmark, ang mahusay na pagsasalin ay nagaganap kapag ang diwa at estilo ng orihinal na teksto ay maingat na inililipat sa pinagsasalinang wika.

Hindi ito simpleng pagkopya, kundi isang masining na proseso ng paghahanap ng pinakamalapit na katumbas na maaaring magpahayag ng orihinal na mensahe, emosyon, at konteksto.

Ang ganitong paraan ng pagsasalin ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagiging tapat hindi lamang sa literal na mga salita kundi pati na rin sa esensya ng orihinal na akda.

Sa pananaw ni Newmark, ang pagsasaling-wika ay isang masalimuot na gawain na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng kultura at konteksto.

Ito ay isang mahalagang tulay na nag-uugnay sa iba’t ibang kultura, nagpapalawak ng ating kaalaman at nagpapayaman sa ating pag-unawa sa mundo.

Ang kanyang teorya ay nagpapakita na ang pagsasaling-wika ay hindi lamang isang agham kundi pati na rin isang sining— isang sining na nagpapahintulot sa atin na tuklasin at ipahayag ang kagandahan at lalim ng iba’t ibang wika at kultura sa mundo.