Suriin ang mga usapan-diyalogong sinipi mula sa dula, tukuyin kung anong kultura ng kanilang bansa ang masasalamin dito?

Katanungan Sagot

0

Katanungan

Suriin ang mga usapan-diyalogong sinipi mula sa dula, tukuyin kung anong kultura ng kanilang bansa ang masasalamin dito?

Sagot verified answer sagot

Ipinakita na nagkasundo agad ang mga magulang na ikakasal ang kanilang mga anak sa isa’t isa kahit hindi pa mismo nagkakakilala ang dalawa.

Mayroon ganitong tradisyon o kultura talaga na itinatawag ay “fixed marriage” o “arranged marriage”. Ang ganitong pagpapakasal ay isang manipestasyon ng pyudal na pag iisip sa lipunan dahil hindi narerespeto ang kapasyahan ng kanilang mga anak.

Bukod pa rito, ang sapilitang pagkasal kahit hindi pa nagkakakilala ay maaaring nakabatay lang sila sa kayamanan ng isang indibidwal at kung kaya ba nito tustusan ang anak nila. Ang arranged marriage ay nagbibitbit din ng malaking mensahe hinggil sa sistema ng lipunan.