Kabanata 16: Si Sisa (Buod)

« Kabanata 15Kabanata 17 »

Si Sisa ang ina ng dalawang tauhan sa simbahan na sina Crispin at Basilio. Naninirahan sila sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Mahirap ang pamumuhay nila.

Nakapangasawa siya ng isang tamad, sugarol, at hindi responsableng lalaki. Maliban sa wala itong pakinabang, nakatatanggap pa si Sisa ng pagmamalupit sa asawa. Martir si Sisa. Hindi niya alintana ang pananakit at patuloy na sinasamba ang asawa.

Isang gabi ay naghanda si Sisa ng isang espesyal na hapunan gaya ng sinabi ni Tasyo. Bihira itong mangyari dahil salat sila sa buhay.

Naghain siya ng tuyong tawilis at kamatis na paborito ni Crispin. Tapang baboy-ramo at hita ng patong bundok para kay Basilio.

Gayunman, dahil naipit sa isang pangyayari sa simbahan, hindi makauuwi ang magkapatid para saluhan ang ina. Hindi rin matitikman ng magkapatid ang espesyal na hapunan dahil dumating ang asawa ni Sisa. Inubos ng walang pusong ama ang hapunan at umalis pagkatapos mabusog tangan ang panabok na manok.

Dahil sa ginawa ng asawa, naiyak sa sama ng loob si Sisa. Iniisip niya ang masasarap na pagkaing para sa dalawang anak.

Masakit man sa damdamin, nagluto ng kanin at nag-ihaw ng tuyo si Sisa para sa mga anak na inaasahang darating. Ngunit lumipas ang ilang oras at wala pa ring Crispin at Basilio na dumarating. Inaaliw niya ang sarili upang hindi mainip. Maya-maya pa ay dumating si Basilio at isinisigaw ang pangalan ng ina.

Aral – Kabanata 16

Ang pagmamahal ng isang ina ay dakila. Kahit na kung minsan ay marami na siyang naisasakripisyo, para sa pamilya, hindi iindahin ng isang ina ang hirap na dinaranas.

Talasalitaan – Kabanata 16

« Kabanata 15: Mga SakristanKabanata 17: Si Basilio »