Kabanata 4: Daing Ng Pusong Nagdurusa (Buod) Saknong 33 – 54

« Kabanata 3Kabanata 5 »

Dahil sa labis na pag-iisip at dahil na rin sa pagkapoot na nararamdaman, nawalan ng malay si Florante. Ilang sandali pa ay bumalik din ang malay nito. Sa kaniyang paggising ay patuloy pa rin ito sa kaniyang pagdaramdam.

Inalala niya ang pagkalingang nakukuha niya noon kay Laura. Sa kaniyang alaala ay sariwa pa ang kagustuhan ni Laura na maging ligtas siya higit sa mga panahong sumasabak siya sa digmaan. Noon ay may mga bagay pang ipinadadala sa kaniya si Laura upang makaiwas lamang sa pagkasugat.

May panahon din na dumating siya mula sa digmaan na mayroong maliit na sugat na agad ginamot ng kasinatahan. Hinahanap ni Florante ang lahat ng pag-aaruga na iyon.

Talasalitaan – Kabanata 4 (Saknong 33 – 54)

« Kabanata 3: Alaala ni Laura (Saknong 25-32)Kabanata 5: Halina, Laura (Saknong 55 – 68) »