Kabanata 5: Halina, Laura (Buod) Saknong 55 – 68

« Kabanata 4Kabanata 6 »

Patuloy na naghihimutok si Florante sa kaniyang pinagdaraanan. Patuloy din siyang nangungulila kay Laura. Iniisip pa rin niya na baka maagaw ito ng iba. Naiisip niya kasi na magkasama na sina Adolfo at Laura ngayon habang siya ay wala at nagdurusa.

Ngunit naisip niya ang kagandahan ng loob ni Laura na parang langit. Naisip niyang tulad ng langit ay matibay ang pag-ibig nito sa kaniya kaya hindi raw maaari na matukso ito ng ibang lalaki kabilang si Adolfo.

Mas mabuti na rin daw na ibigay sa kaniya ni Adolfo ang lahat ng paghihirap, huwag lang ang maagaw si Laura. Muli, ay nawalan ng malay si Florante at mistulang nakagapos na bangkay.

Talasalitaan – Kabanata 5 (Saknong 55 – 68)

Ito ay talasalitaan

« Kabanata 4: Daing Ng Pusong Nagdurusa (Saknong 33 – 54)Kabanata 6: Ang Gererong Taga Persia (Saknong 69-82) »