Kabanata 44: Pagsusuri Sa Budhi (Buod)

« Kabanata 43Kabanata 45 »

Ang tahimik at dating mapagmasid na si Padre Salvi ay mayroon palang itinatagong kasamaan sa puso kagaya ng pransiskanong si Damaso.

Dumating si Padre Damaso sa bahay ni Papitan Tiyago. Dumiretso agad ito sa silid ni Maria na hindi man lang pinansin ang mga tao na kanyang dinaanan. Magkahalong lungkot at pangamba ang nadama ng pari sa kanyang nasilayan.

Hinawakan niya ng mariin ang mga kamay ng dalaga at sabay bulong ng “anak ko huwag kang mamamatay”. Pagkatapos ay pinahid niya ang mga luha na tumulo sa kanyang mga mata. Nagulat at namangha ang lahat sa kanilang nakita – ang mala-tigreng si Damaso ay mayroon din palang malambot na puso.

Tahimik ang buong kabahayan nang biglang dumating si Lucas, ang kapatid ng namatay sa kapistahan. Humihingi ito ng limos para sa kapatid. Nabigla ang lahat sa inasal ni Padre Salvi. Biglang uminit ang ulo ng prayle at itinaboy palabas ang kawawang si Lucas.

Aral – Kabanata 44

Ang taong masama ay hindi habang-buhay na masama, mayroon din itong tinatagong kahinaan at kabaitan sa puso. Maging bukas tayo sa mga posibilidad na gaya nito.

Talasalitaan – Kabanata 44

« Kabanata 43: Mga Balak O PanukalaKabanata 45: Ang Pinag-uusig »