Kabanata 54: Ang Pagbubunyag (Buod)

« Kabanata 53Kabanata 55 »

Nagpunta ang kura sa bahay ng alperes upang ibalita rito ang pinaplanong pag-aaklas at paglusob sa kuwartel. Nalaman daw ito ng kura dahil sa isang babaeng nagkumpisal.

Pinaghandaan ng kura at ng alperes ang sinasabing pag-aaklas. Nagtalaga sila ng mga guwardiya sibil sa kumbento habang lihim na nakamasid ang mga sibil sa kuwartel.

Dali-dali ring nagpunta sa bahay ni Ibarra si Elias. Natagpuan niya ito sa laboratoryo. Sinabi nito ang planong pag-aaklas na tiyak na si Ibarra ang ituturong nagbayad sa kilusan ng paglusob.

Dahil dito, susunugin nila ang mga aklat at kasulatan ni Ibarra na maaaring magamit na ebidensya laban sa kaniya.

Nakita ni Elias ang isang kasulatan tungkol kay Don Pedro Eibarramendia. Itinanong ni Elias kung kaano-ano ito ni Ibarra. Sumagot siya na nuno raw niya ito.

Nanginig sag alit si Elias sapagkat ang Don na iyon ang nagpahirap sa kaniyang nuno. Nais na sanang gamitin ni Elias ang balaraw kay Ibarra. Ngunit natauhan ito at umalis na lamang.

Aral – Kabanata 54

Walang lihim na hindi nabubunyag. Minsan ang kasagutang hinahanap natin ay nasa paligid na lamang. Kailangan lamang nating maging mapagmasid.

Talasalitaan – Kabanata 54

« Kabanata 53: Ang Mabuting Araw Ay Nakikilala Sa UmagaKabanata 55: Ang Pagkakagulo »