Kabanata 63: Ang Noche Buena (Buod)

« Kabanata 62Kabanata 64 »

Sa isang kubo sa dampa na nakatayo sa bundok ay doon namalagi si Basilio na natagpuan ng isang pamilya. Nang magpaalam na umuwi, pinayagan naman siya ng mga ito.

Samantala, Noche Buena sa San Diego. Ngunit kapansin-pansin na malungkot ang lahat. Walang palamuti o anumang programa. Nakatanggap din ng liham si Simang mula kay Maria ngunit ayaw niya itong basahin.

Nakarating naman si Basilio sa San Diego at hinanap ang ina sa kanilang tahanan ngunit wala ito roon. Nakita niya sa bahay ng alperes si Sisa at biglang tumakbo. May bumato sa ulo ni Basilio ngunit di niya ito alintana.

Nakarating sila sa libingan. Hindi siya makilala ng ina na nawalan ng malay. Nawalan din ng malay si Basilio dahil sa pagod at sugat na tinamo. Nang magising, nakita niya si Sisa na wala na nang buhay.

Hindi alam ni Basilio ang gagawin nang dumating ang mahinang si Elias. Sinabi nito na may malaking pera sa ilalim ng balete at gamitin dawn i Basilio ito sa kaniyang pag-aaral.

Humarap sa langit si Elias at sinabing masaya siyang mawalan ng buhay na nasisilayan ang liwanag.

Aral – Kabanata 63

Laging mayroong kapalit na maganda at ang mga kalunos-lunos na pangyayari sa ating buhay. Laging may liwanag na naghihintay para sa bawat isa.

Talasalitaan – Kabanata 63

« Kabanata 62: Ang Pagtatapat Ni Padre DamasoKabanata 64: Ang Katapusan »