Talambuhay Ni Melchora Aquino (Buod)

Isinilang si Melchora Aquino noong Enero 6 1812 sa Balintawak, bayan ng Kalookan. Ang mga magulang niya ay sina Juan at Valentina Aquino na pawang kabilang sa mahihirap na pamilya.

Ikinasal si Melchora sa cabeza del barrio na si Fulgencio Ramos. Nagkaroon sila ng anim na supling ngunit binawian ng buhay si Ramos noong pitong taong gulang pa lamang ang kanilang bunso.


Nakilala si Melchora bilang Hermana mayor ng iba’t ibang pagtitipon tulad ng kasal, binyag, at mga pista.

Ngunit ang masasabing naging legasiya ni Melchora ay ang kaniyang pagtulong sa mga Katipunero noong panahon ng digmaan kontra sa mga Espnayol.

Nasa 84 anyos na si Melchora noong naganap ang digmaan ngunit kahit may edad na ay tumulong pa rin siya sa abot ng kaniyang makakaya. Siya ang naging kanlungan ng mga sugatang mandirigmang

Pilipino na pinatuloy niya sa kaniyang tahanan. Naging kuta rin ito ng mga Katipunero at naging lihim na lugar ng pagpupulong. Dahil dito ay nabansagan siyang Tandang Sora.


Dahil nalaman ng mga Espanyol ang kaniyang pakikipagtulungan sa mga naghihimagsik, ipinatapon siya sa Guam. Nakabalik si Melchora sa bansa nang masakop na ng mga Amerikano ang Pilipinas.

Pumanaw si Tandang Sora noong Marso 2 1919 dahil na rin sa kaniyang katandaan at inilibing sa bakuran ng sariling tahanan.

Karagdagang Talambuhay