Alamat Ng Lansones (Buod)

Alamat Ng Lansones (Buod)Isang puno na may bilog-bilog na bunga ang hindi nilalapitan at kinakain ng mga taga-Laguna. Ang bunga kasi ng puno ay sinasabing may lason.

Napatunayan nila ang bagsik nito nang minsang kainin ng isang dayo ang bunga dahil sa pagod at gutom. Agad na nangisay ang lalaki at kalaunan ay yumao.

Dumating ang matinding tagtuyot sa Laguna. Wala silang makain. Ang tanging bungangkahoy lamang sa kanilang lugar ay ang puno na may lason. Kaya naman hindi pa rin nila ito mapakinabangan.

Isang araw, isang matandang babae ang nanghihingi ng pagkain sa bawat bahay. Isang bata ang nagbigay nang kaunting pagkain sa babae. Ang hindi nila batid, isang diwata ang matanda. Tinanong nito ang bata kung bakit ayaw nilang kainin ang bunga.

Isinalaysay ng bata ang kuwento tungkol sa puno. Sa bisa ng kapangyarihan ng diwata, hinawakan niya ang mga puno at agad na kumain ng bunga. Nagulat ang bata at nag-alala para sa matanda.

Ngunit walang anumang masamang nangyari dito. Kumalat sa iba ang balita at agad rin nilang sinubukang kumain nito. Walang nangyari sa kanila at naging napakatamis pa ng bunga nito. Hindi na nakaranas ng gutom ang mga taga-Laguna. Tinawag din nila itong Lasones, mula sa dati nitong pangalang lason.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Alamat Ng Lansones. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!