Ang Kwintas (Buod)

Mayroong kagandahang taglay si Mathilde na hinahangaan ng marami. Gayunman, ang magandang dalaga ay mahirap lamang.

Nakapangasawa rin siya ng isang lalaking kapos din at isang manunulat na maliit lamang ang kita.

Isang araw, pag-uwi ng asawa ni Mathilde na si G. Loisel ay sinabi nitong inimbitahan sila sa isang piging ng kaniyang amo. Malungkot naman si Mathilde dahil wala siyang magarang dami. Binigyan siya ng asawa niya ng pambili ng damit.

Ngunit nais ni Mathilde na magkaroon siya nang maayos na alahas. Dahil walang pambili ay nanghiram ito sa kaibigan at nakahiram naman.

Namukod-tangi ang ganda ni Mathilde sa piging. Marami ang humanga sa kaniyang ganda. Pag-uwi nila, masaya ang mag-asawa dahil sa atensiyon.

Ngunit nawala ni Mathilde ang kuwintas. Upang hindi masira ang relasyon sa kaibigan ay pinalitan nila ang kuwintas kahit mahal ang halaga nito.

Dahil sa pagbili ng kuwintas na mataas ang halaga, nabaon sa utang ang mag-asawa. Dahil maliit lamang ang kita ni G. Loisel ay inabot sila ng sampung taon sa pagbabayad ng utang.

Lumipas ang sampung taon ay nakita ng kaibigan ni G. Loisel si Mathilde. Nagulat ito dahil ibang-iba na ang hitsura nito mula nang makita sa piging.

Sinabi ni Mathilde ang dahilan na naghirap sila dahil sa kuwintas na nawala. Sinabi ng kaibigan na hindi naman daw tuna yang kuwintas na suot niya noong gabi at isang imitasyon lamang.

Sana ay nagustuhan ninyo ang buod ng Ang Kwintas. Check ninyo ang mga iba pa naming posts, marami pa kaming mga buod. Salamat!