Kabanata 20: Ang Pulong Sa Tribunal (Buod)

« Kabanata 19Kabanata 21 »

Sa kabanata na ito makikita ang kasamaang dulot ng pagkakaroon ng isang pinuno na alipin ng mga dayuhan. Kumpleto na ang mga kasapi na nasa bulwagan para sa gaganaping pulong ng tribunal.

Nahati ang mga ito sa dalawang grupo – ang konsertabatibo ng mga matatanda at ang liberal ng mga nakababata.

Ang bawat paksiyon ay mayroong panukala para sa nalalapit na kapistahan ng bayan. Ang gusto ng mga konserbatibo ay isang marangya at magarbong kapistahan. Nais nila na maging masaya ang mga alkalde at prayle sa gaganaping na selebrasyon.

Gusto ng mga konserbatibo na magdaos ng dalawang araw na kapistahan at bubuksan ang lahat ng bahay pasugalan. Kasabay nito ay ang pagtapon ng mga pagkain sa lawa alinsunod na rin sa tradisyon ni Sila (isang kilalang diktador na Romano).

Ang mga mungkahing ito ay sinalungat naman ng mga partido liberal. Ang gusto nila ay isang selebrasyon na ang taong bayan ang mapapasaya at hindi ang mga iilan lamang. Hangarin din nila na ang matitipid na pondo ay gagamitin na lang sa pagpapatayo ng mga silid aralan.

Hindi ito sinang-ayunan ng mga konserbatibo dahil malulungkot at magagalit ang mga alkalde at kura kung ganito lang ang gagawin sa kapistahan.

Aral – Kabanata 20

Sa pagtitimbang ng mga layunin laging alalahanin ang karapatan, kalagayan at kasiyahan ng mga nakakarami laban sa bilang ng iilan lamang.

Talasalitaan – Kabanata 20

« Kabanata 19: Karanasan Ng GuroKabanata 21: Kasaysayan Ng Isang Ina »