Kabanata 37: Ang Kapitan-Heneral (Buod)

« Kabanata 36Kabanata 38 »

Nang dumating ang Kapitan Heneral, hinanap niya agad si Ibarra. Ngunit ang nakita niya ang binatang taga-Maynila na lumabas habang nagmimisa si Padre Damaso na naging dahilan para pagalitan siya nito.

Kinausap ni Kapitan ang binata na kanina pa balisa. Nang matapos ang kuwentuhan nila, nakangiti na ang binata, senyales ng kabutihan ng Kapitan.

Pagkatapos ay dumating ang mga pari ngunit wala si Padre Damaso. Nagbigay galang sila sa Heneral. Naroon din sina Maria at Tiago at napansin ng Kapitan. Pinapurihan niya si Maria dahil sa pamamagitang ginawa nang makabangga sina Ibarra at Damaso.

Maya-maya pa, dumating na si Ibarra. Ipinaalala naman ni Padre Salvi na exkomunikado na si Ibarra ngunit di siya pinansin nito. Nag-usap sina Ibarra at Kapitan at pinuri siya nito sa ginawang pagtatanggol sa alaala ng ama.

Nang matapos mag-usap, binilinan ng Kapitan na papuntahin ni Ibarra si Tiago para kausapin din. Nag-usap ang dalawa habang si Ibarra naman ay nagtungo kay Maria. Gayunman, hindi sila nakapag-usap dahil papunta na sa dulaan ang dalaga.

Aral – Kabanata 37

Talasalitaan – Kabanata 37

« Kabanata 36: Ang Unang SuliraninKabanata 38: Ang Prusisyon »