Sanaysay Tungkol Sa Bagong Taon

Sabi nila, ang buhay daw ng tao ay isang kuwentong tila nobela. Mayroong mga kabanata na taon-taon ay binubuksan, na taon-taon ay may bagong karanasan.

Sa pagdating ng bagong taon, para marami sa atin, ito na ang pagkakataon upang makapag-umpisang muli at magkaroon nang maayos na buhay.

Kaliwa’t kanan ang mga nais baguhin ng marami sa atin. Iba-iba rin ang planong makamit ngayong taon.

Marami din ang naniniwala sa mga pamahiin at pampaswerte na kinakapitan nila upang maging matiwasay at puno ng pagpapala ang buong taon.

Bagaman wala naman talagang nakaaalam ng mangyayari bukas, nagiging pag-asa ng bawat isa ang bagong taon na darating. Lahat ay positibong sa pagbabago ng araw, oras, at taon ay sisibol din ang bagong pag-asa para sa lahat.

Bagong yugto at kabanata upang isakatuparan ang mga pangarap at isaayos ang mga nagawang pagkakamali sa nakaraang taon.

Ito nga marahil ang simbolo ng Bagong Taon. Maliban sa pagbibigay ng indikasyon tungkol sa panahon o oras, ito ay pagsibol din ng panibagong pag-asa para sa lahat.

Sa pagpapalit ng taon ay panibagong kabanatang bubuksan na mayroong naghihintay na biyaya, pagsubok, at aral na kinakailangang pagdaanan ng bawat isa upang maging pinakamagandang bersiyon ng ating sarili.


Maraming salamat sa pag-basa ng aming isinulat na Sanaysay Tungkol Sa Bagong Taon. Iparinig mo sa lahat ang iyong boses, ang iyong mga ideya – ipaalam mo sakanila na Pilipino ka! :)