Wika

Kahalagahan, kahulugan, halimbawa atbp.

Ang Wikang Filipino ang puno’t dulo ng Panitikan ng Pilipinas. Dumadaloy sa bawat letra ng abakada ang makulay na kasaysayan ng pagiging isang Pilipino. Samahan ninyo kami na lubos pang tuklasin ang wika ng Pilipinas.

Pamilya ng Wikang may Pinakamaraming Taong Gumagamit

Ang Indo-European na wika ang pamilya ng wikang may pinakamaraming taong gumagamit sa buong mundo. Sinasabing nasa bahagdang 46.77 ang pamilyang wikang gumagamit sa Indo-European. Nasa 2.6 bilyon ang gumagamit…

Gamit Ng Wika Sa Lipunan

Sinasabing yaman ng isang bansa ang wika. Yaman itong maituturing dahil sa napakaraming gamit nito sa araw-araw nating pamumuhay. Ito rin ang isa sa mga mabisang daan upang mapaunlad ang…

Kahalagahan ng Wika

Isang mahalagang yaman ng isang bansa ang wika. Ito ang nagsisilbing salamin ng kultura, kasaysayan, at pagpapahalaga ng isang bansa. Maliban dito, napatunayan na rin ang halaga ng wika upang…