Wika

Kahalagahan, kahulugan, halimbawa atbp.

Ang Wikang Filipino ang puno’t dulo ng Panitikan ng Pilipinas. Dumadaloy sa bawat letra ng abakada ang makulay na kasaysayan ng pagiging isang Pilipino. Samahan ninyo kami na lubos pang tuklasin ang wika ng Pilipinas.

Kahalagahan ng Wika