Sa ikaduha nga kahigayunan ang Language Program Office sang Unibersidad sang Pilipinas Visayas liwat nga magapatigayon sang libre kag pampubliko nga forum nga gintig-ulohan “Maghinun-anon Kita: A Forum on Hiligaynon as the Language of Mass Media.” Ang nasambit nga forum partikular nga paga-estoryahan ang papel kag paggamit sang Hiligaynon nga pulong sa mass media sa syudad sang Iloilo. Matabo ini sa 20 Setyembre 2014, Sabado, ala-una tubtob ala singko sang hapon sa GCEB AVR, Graduate Building, UP Visayas, Iloilo Campus.

Deadline: entries should be personally submitted on the first day of Lunduyan 2014 (scheduled on October 20-24, 2014)

 

Gawad Emmanuel Lacaba is the annual Literary Contest of the College Editors Guild of the Philippines-Luzon.

GUMIL Ilocos Sur Literary Exhibit. Pakpakauna a paset ti GUMIL Ilocos Sur Anibersario 50. Ditoy ti Pakabuyaan kadagiti nagkauna a libro ken dagiti indibidual a piesa dagiti napili a premiado a sarita, nobela, daniw, ken drama a gapuanan dagiti mannurat a nayanak, nagnaed iti probinsia ti Ilocos Sur ngem nagdappatdan iti sabali a disso, dagiti nagdiaspora nga agsubli ken dagiti saan a pimmanpanaw iti probinsia ti Ilocos Sur. Pasetda amin iti daytoy napnuan-pakasaritaan a pangliteratura a pagteng.

Tanghalang Pilipino's PAHIMAKAS SA ISANG AHENTE (Death of a Salesman) opens September 26 at the CCP! Buy your tickets now! Tickets available at all TicketWorld outlets. Call TicketWorld at 891-9999 or contact Tanghalang Pilipino at 8321125 local 1620-1621, 0917-750-0107 for more details....

The Cultural Center of the Philippines and Tanghalang Pilipino

present

PAHIMAKAS SA ISANG AHENTE 
ni Arthur Miller
Translation to Filipino by National Artist for Theater and Literature, Rolando Tinio

Apolinario Mabini and Isabelo delos Reyes have one thing in common - both of them will celebrate their 150th birth anniversaries this year.

Mabini, the "Brains of the Revolution," was one of the country’s most important intellectuals during the country's revolutionary period. Delos Reyes, the “Father of Filipino Socialism,” was a journalist, folklorist, politician, and labor activist.

The unprecedented success of Japanese and Korean horror on international markets in the early 2000s increased the demand for the genre from the region, but also set a new standard against which these productions were judged. Encouraged by the enthusiastic reception of (the problematically labeled but widely accepted category) “Asian Horror” by commentators and the global fan community, Southeast Asian national cinemas began to revitalize their local horror genres, and distributors eventually turned to Southeast Asian horror as well.

Sino-sino ang mga manunulat ng Kanlurang Bisayas noong ika-20 siglo hanggang ngayon? Ano ang kanilang pinagkaabalahan sa tema at istilo? Saan natin sila mailulugar sa pampanitkang kasaysayan ng bansa? Paano babasahin ang mga akdang pampanitikan sa Kinaray-a, Hiligaynon, at Akeanon? Paano ang galing nila sa wika naka(ka)tulong sa artikulasyon at pagpapakahulugan ng ating global-nasyonal-rehiyonal na konteskto, at naka(ka)sulong sa porma ng binalaybay, sugidanon, dula?

Inaanyayahan ang lahat sa paglulunsad ng "Nuno sa Puso," dalawang koleksiyon ng mga liham at pangaral sa pag-ibig mula kay Bebang Siy. Samahan ang mga makata ng Linangan sa Imahen, Retorika, at Anyo (LIRA) at mga kaibigan sa sining sa isa na namang gabi ng tula at musika sa Setyembre 16, 2014 (Martes), 7-9 ng gabi, Conspiracy Bar, Visayas Avenue, Lungsod Quezon.

Malugod  kayong iniimbitahan sa paglulunsad ng librong Transfiksyon: Mga Kathang In-transit (UP Press) at e-book na Like/Unlike: Kuwentong Facebook Status at Politika ng Agam-agam (Flipside Publishing) na magkasamang inedit nina Rolando Tolentino at Rommel Rodriguez.  Isasagawa ito sa Setyembre 11, 2014 4:00pm-6:00pm sa college auditorium ng College of Mass Communication, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.

It is with great pleasure that we invite you to the press launch of Dulaang UP’s ANG HULING LAGDA NI APOLINARIO MABINI on September 10, 2014, Wednesday, 7:00 pm at the Teatro Hermogenes Ylagan (THY), 1F Faculty Center, University of the Philippines Diliman, Quezon City.

Pages

Powered by Drupal