Magdaraos ng Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender Based sa 6-8 Mayo 2015, 8:00 nu-5:00 nh sa GSIS Theater, Financial Center, Lungsod Pasay ang Komisyon sa Wikang Filipino at Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan.

Layunin ng seminar na mapataas ang kamalayang pangkasarian ng mga guro sa pagtuturo ng panitikang gender based. Magkakaroon ng panayam at talakayan hinggil sa iba’t ibang paksang may kaugnayan sa panitikan, wika, at kasarian. Magsasagawa rin ng pakitang-turo sa kuwentong bayan, tula, at maikling kuwento.

Inyalat ni Daniel L. Nesperos ti Umuna a Gunggona iti Salip iti Daniw ti 1st Saniata Prize babaen ti daniwna a “Kasla iti Narpek a Rangaw Dagiti Maisko.” Premiado a mannaniw ken piksionista, agnaed ni DLN ken ti pamiliana iti Brgy 19, San Lorenzo, San Nicolas, Ilocos Norte a puonna. Umawat iti dua ribu a pisos (Php2,000) a premio a kuarta, sertipiko ti pammadayaw, ken tallo a libro nga Ilokano.

The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (CPMA) announces that it has revised the rules governing the 65th year contest.

In a message about the revised 2015 rules, CPMA Director General Sylvia Palanca-Quirino said, “The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature attaches hereto, the revised rules for the 2015 contest, superseding the rules earlier published for this year’s contest.

Ericson Acosta will launch his new book Mula Tarima Hanggang at Iba Pang mga Tula at Awit (UP Press, 2015) at the UP Main Library,University of the Philippines Diliman, on April 16, Thursday, 4 PM. The event is also a Benefit Book Launch, Poetry Reading & Jam for the country's more than 500 Political Prisoners.

Mula Tarima Hanggang at iba pang mga tula at awit by Ericson Acosta will be sold at a special launch price of Php 350 (Regular Price Php 400). Part of the proceeds will go to the campaign to Free ALL Political Prisoners in the Philippines.

Bukas na sa pagtanggap ng lahok ang ika-8 Palihang Rogelio Sicat, pambansang palihan sa malikhaing pagsulat sa Filipino.

Gaganapin ang PRS 8 ngayong taon sa University of Makati mula ika-3 hanggang ika-7 ng Hunyo.

Kaisahan at Kaibahan sa Kaakuhan: Sikolohiya ng Identidad bilang Pilipino, Identidad ng Sikolohiyang Pilipino
19-21 Nobyembre 2015
Ateneo de Davao University
Lungsod Davao

Masalimuot na usapin ang identidad. Bilang mga Pilipino, sala-salabit at sapin-sapin ang dala-dala nating identitad: batay sa ating pananampalataya, wika, rehiyong pinagmulan, kasarian, kabuhayan o uring panlipunan. Sa ilang mga mahahalagang isyu, mahirap tiyakin kung aling identidad ang mananaig sa atin. Halimbawa, nagiging matingkad ang identidad natin bilang Kristiyano o Muslim sa ating paninindigan sa anumang usapin na may kinalaman sa kalagayan ng Mindanao, sa usapin man ng Bangsamoro Basic Law o sa pananaw natin sa insidenteng naganap sa Mamasapano. Identidad din ang ating tuntungan sa isyu ng patakaran ukol sa wikang panturo. Maging ang ating reaksyon sa kaso ng pagpaslang kay Jennifer Laude ng isang Amerikanong sundalo ay nakukulayan ng lente ng ating kasarian, oryentasyong sekswal, lahi at/o pambansang identidad.

March is the anniversary month of the UP Press, and every year, a month-long sale is exclusively held at the UP Press Bookstore in Diliman to celebrate the occasion.

This year, as part of its month-long anniversary sale and in honor of UP Press's 50 years of existence, the UP Press treated everyone to a one-day-only, extra-special sale of 50% off on all UP Press titles. This was a first for the UP Press.

Sa pangunguna ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, Departamento ng Filipino, at ng Dalubhasaan ng Umuusbong na mga Mag-aaral sa Araling Filipino (DANUM), Pamantasang De La Salle, magkakaroon ng kolaborasyon ang mga mag-aaral na kumukuha ng Araling Filipinas at mga akademiko at iskolar sa naturang disiplina. Layunin ng Pambansang Kumperensiya na palakasin ang mga pag-aaral o pananaliksik na may kinalaman sa Araling Filipino. Ang komite ng kumperensiya ay tumatanggap ng papel na may kaugnayan ngunit hindi limitado sa mga paksang Kultura, Wika at Midya. Magiging susing tagapagsalita si Dr.

It has been 15 years since China-born Maningning Miclat, a poet of three languages, prize-winning visual artist, published book author, teacher and interpreter, passed on. Miclat, according to Julie Lluch, eminent sculptor and member of the board of trustees of the Maningning Miclat Art Foundation, Inc. (MMAFI), is “lithe, slim, graceful, Pinay na Pinay, yet very Asian.” She added, “very few are like her, with her intensity as a poet, as an artist, as a person. Young as she was, she really excelled in her art, in the visual and literary arts. She won top awards in her genre.”

The National Book Development Board (NBDB) and the Manila Critics Circle (MCC) are calling upon all NBDB-registered publishers to submit their nominations for the National Book Awards 2015. Nominated titles in Filipino and English published within 2014 are eligible for the award. As in previous years, a third language is included for nominated titles in the Literary Division.

Pages

Powered by Drupal